Termes del servei

Termes i condicions

Aquesta pàgina web www.medifresco.es és propietat de MEDIFRESCO S.L. amb CIF B42963232 i domicili social al Carrer Sant Miquel, 46, 07002, Palma de Mallorca.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre MEDIFRESCO S.L. i l'usuari o Client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, del 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

MEDIFRESC S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, MEDIFRESCO S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a aquestes Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és el comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de beguda.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser més gran i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per accedir als llocs web de MEDIFRESCO S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, podeu adreçar-vos a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

Finalitzat el procés de compra el Client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb MEDIFRESCO S.L. mitjançant el correu electrònic hola@medifresco.es.

El Client, en rebre el producte a l'adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.medifresco.es, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements continguts són titularitat de Medifresco, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i la unió europea aplicable. Tots els drets reservats en virtut dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual.

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Medifresco.El portal de Medifresco, les pàgines que comprèn i la informació o elements que hi contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Medifresco són titulars o legítimes llicenciatàries

 

HIPER-ENLLAÇOS

En el cas que a la web es disposessin enllaços cap a altres portals d'Internet, Medifresco no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Medifresco assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Els hiperenllaços continguts al lloc web de Medifresco poden dirigir a pàgines web de tercers. Medifresco no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Medifresco ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

OFERTA I VIGÈNCIA

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent MEDIFRESCO S.L. ofereix informació sobre tots els articles a la venda, les seves característiques i preus. No obstant això, MEDIFRESCO S.L. es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les seves característiques essencials.

GARANTIES

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. MEDIFRESC S.L. disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el Client la podrà executar adreçant-se a l'establiment de MEDIFRESCO S.L., al servei de postvenda, per correu electrònic a hola@medifresco.es. En cas de dubte podreu adreçar-vos al telèfon d'atenció al Client o mitjançant el correu electrònic hola@medifresco.es

SERVICI

Medifresco es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts que s'hi inclouen.

 

PREU

Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

 

PAGAMENT

Medifresco ofereix diferents modalitats de pagament segures.L'usuari podrà pagar còmodament a través de la plataforma de pagament PayPal o mitjançant la targeta de crèdit/dèbit a través de Shopify Payments Medifresco no emmagatzema en cap cas informació confidencial dels comptes de PayPal ni de la passarel·la de pagament Shopify Payments.

RESPONSABILITAT

Medifresco no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

.